Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ZALA, B.: EUROPEANIZMUS (POZA GEOGRAFIU, GEOTEOLÓGIU A GEOPOLITIKU) (Bratislava, 3. Február 2014)

Europoslanec Boris Zala vo svojej práci: Europeanizmus (Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku), ktorá je sumárom štúdií a ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram (Bratislava, 2013, ISBN978-80-8101-779-7), predkladá na 318-tich stranách svoje videnie konceptu hodnotového založenia Európy, ktoré autor nazval „europeanizmom“. Podľa B. Zalu ide o filozofický projekt opretý o historické, politické a sociálnovedné analýzy, ktorým sa venoval posledné desaťročie. Tento text umožňuje ktorémukoľvek čitateľovi preniknúť hlbšie do problematiky hodnotového dedičstva Európy a aktuálneho diškurzu o jej minulosti i budúcnosti. Pre záujemcov je kniha k nahliadnutiu v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre