Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: ZAHRANIČNÍ POLITIKA USA (, 6. December 2011)

Kniha Zahraniční politika USA z dielne profesora Oskara Krejčího je aktuálnou analýzou historických koreňov a cieľov politiky Spojených štátov amerických.
Obsahuje 437 strán textu, ktorý je obohatený o 139 tabuliek, grafov a máp.
Súčasťou knihy je aj doplnkové CD, kde je digitalizovaných 160 najdôležitejších dokumentov, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky Spojených štátov. Zoznámenie sa s pôvodnými textami dáva čitateľovi možnosť samostatného študovania zdrojov a formulovania svojich stanovísk.
Skladá sa z ôsmych častí a je plná empirických údajov,
Hutná práca podrobne sleduje napr. napätie medzi izolacionizmom a intervencionizmom v dejinách USA, či súboj ultilaternalistov s multilaternalistami
Táto zaujímavá a aktuálna publikácia, ktorú vydalo vydavateľstvo Profesional Publishnig Praha (ISBN 978-80-86946-68-9) je k dispozícii aj v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
                                                                                                                  Peter Juza
Komentáre