Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: VÝŽIVNÉ PRE VAŠE DIEŤA už v predaji ! (, 6. December 2011)

Je určená najmä rodičom, ktorí sa starajú o svoje deti a domáhajú sa výživného pre dieťa od druhého rodiča. Publikácia rovnako pomôže aj plnoletým deťom, ktoré žiadajú od svojich rodičov výživné.
Dozviete sa,
·na aké výživné má Vaše dieťa nárok,
·ako postupovať na súde v konaní o výživnom,
·aké otázky vám budú klásť pred súdom,
·ako vymáhať výživné,
·ako podať trestné oznámenie,
·a ako požiadať o náhradné výživné,
to všetko nájdete v publikácii VÝŽIVNÉ PRE VAŠE DIEŤA.
Autor publikácie je Mgr. Róbert Madej. Náklad 6000 ks.
Dostupné v predajnej sieti stánkov MEDIAPRINT - KAPA v každom okresnom meste.
Cena: 19,- Sk
Komentáre