Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: Volner, Š.: BEZPEČNOST V 21. STOROČÍ (, 7. December 2011)

Vydavateľstvo IRIS vydalo ďalšiu zo série kníh prof. Dr. Štefana Volnera, CSc., ktorá sa tentoraz venuje problematike bezpečnosti: Bezpečnosť v 21. storočí (ISBN 978-80-89256-47-1).
Autor na 376-tich stranách analyzuje tému, ktorá síce bola už rozobraná zo všetkých uhlov, ale ktorá sa ukazuje: „...opäť veľmi aktuálna...“ (s. 13). Či už ide o teoreticko-metodologické východiská bezpečnosti v 21. storočí, globálne hrozby a riziká, alebo o problematiku vojen v 21. storočí.
Text, ktorý je určený študentom a expertnej bezpečnostnej komunite, recenzovali: prof. PhDr. Peter Barták, DrSc. a prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Publikácia je v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
 

Peter Juza
Komentáre