Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

TEÓRIA SVETOVEJ POLITIKY (Bratislava, 1. Jún 2012)

Narastajúca zložitosť súčasného sveta a neurčitosť jeho vývoja, ktoré dostali nové impulzy po rozpade bipolarity, vedú k ďalšej diferenciácii pohľadu na medzinárodné vzťahy. Tak je možné vnímať najnovšiu publikáciu Františka ŠKVRNDU: Teória svetovej politiky (ISBN 978-80-225-3418-5), ktorá vyšla vo vydavateľstve EKONÓM Bratislava (2012). Táto monografia je výsledkom dlhodobej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti autora v oblasti teórie svetovej politiky na jeho materskej Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Recenzentmi monografie (174 strán), ktorá obohatila knižnicu Inštitútu ASA, boli Peter Juza a Rudolf Kucharčík. Peter Juza

Komentáre