Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Časopis: STUDIA POLITICA SLOVACA (, 7. December 2011)

Ostatné číslo (2/2010) časopisu pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, ktorý vydáva Ústav politických vied SAV: STUDIA POLITICA SLOVACA ponúka odbornej verejnosti veľmi slušné obsahové menu (od problematiky kyberfenoménu, cez výsledky z výskumu občanov SR maďarskej národnosti, až po diplomatický profil M.R.Štefánika, či analýzy diela a postojov M. Šimečku...).
Nosnou však je štúdia autorského kolektívu vedeného M. Pekníkom: Tendencie vývoja politického systému, ktorá reflektuje na dve zásadné publikácie Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (2008) a Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (2010). Okrem iného poslaním štúdie je (spoluautori P. Juza a O. Krejčí) zahájiť diskusiu k problematike politického systému na Slovensku a vo svete.
Autorsky na tomto čísle STUDIA POLITICA SLOVACA ďalej spolupodieľali: Dinuš, P., Klátiková, E., Kmeť, N., Kucharčík, R., Macháček, L., Marušiak, J., Musil, M., Petrovičová, E., Popély, A. a Záhořík, J.
                                                                                                                                      Peter Juza
Komentáre