Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: STUDIA POLITICA SLOVACA – časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy (, 6. December 2011)

Odbornú knižnicu Inštitútu ASA obohatil nový titul - časopis STUDIA POLITICA SLOVACA - časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, ktorý po dlhej príprave vydáva Ústav politických vied SAV (www.upv.sav.sk).
Poslaním tohto nového odborného periodika, je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnému informovaniu o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií.
Bude vychádzať dvakrát do roka v štandardnej akademickej štruktúre a je určený predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.
Šéfredaktorom časopisu je riaditeľ Ústavu politických vied SAV PhDr. Miroslav Pekník, CSc. a výkonným redaktorom je PhDr. Peter Dinuš, PhD..
 

                                                                                                              Peter Juza
Komentáre