Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ŠTRAUSS, D.: SOCIÁLNY ŠTÁT, SOCIÁLNA POLITIKA, OBYVATEĽSTVO A FINANČNÁ KRÍZA (Bratislava, 2. Júl 2012)

Pojmy sociálneho štátu asociálnej politiky vychádzajú z permanentného vzťahu spoločnosti a štátu, ktorý vo viacerých dejinných etapách začal zastávať pozíciu ochrancu obyvateľov, ktorí sa vplyvom ekonomických pomerov a deľby práce stali značne zraniteľnými. Publikácia mladého autora Dušana Štraussa (1978): Sociálny štát, sociálna politika, obyvateľstvo a finančná kríza (Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, Trnava 2012, ISBN 978-80-969043-5-8, 126 strán) , ktorá rozšírila fond knižnice Inštitútu ASA, ozrejmuje pojmy sociálneho štátu a sociálnej politiky s uvedením historických skúseností s vykonávaním sociálnych opatrení v jednotlivých krajinách. Tie zároveň plnia úlohu modelov sociálnej politiky. V práci sú uvedené alternatívne nástroje riešenia súčasnej finančnej krízy a modifikácie sociálnej politiky tak, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu. Peter Juza

Komentáre