Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČONOSTI (, 7. December 2011)

Koncepčný dokument Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorý - pod vedením Milana Šikulu, riaditeľa Ekonomického ústavu SAV - spracovalo množstvo špičkových domácich a zahraničných odborníkov, obsahuje spolu 695 strán hutného textu.
Ide o vedecký dokument, ktorý vychádza z identifikácie hlbokých zmien vo vonkajšom prostredí, ako aj z faktu, že Slovensko je malou krajinou s mimoriadne otvorenou ekonomikou.
Záverečný sumarizujúci text má interdisciplinárny charakter a posúva nároky na strategické vládnutia do polohy celostnosti v rámci symbiózy dvoch procesov. V prvom rade ide o proces vedeckého skúmania a rozpoznávania určujúcich trendov budúcnosti. Ďalej sa jedná o proces aktívnej participácie relevantných sociálnych a ekonomických partnerov na zmenách.
Publikácia (Veda Bratislava 2010, ISBN 978-80-224-1151-6) je k internej dispozícii v knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza
Komentáre