Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ŠTOURAČOVÁ, J. A KOL.: PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ (Bratislava, 27. Jún 2012)

Autorský kolektív pod vedením Judity Štouračové (P. Robejšek, I. Švihlíková, V. Rouč, B. Kubešová a ďalší) ponúkol čitateľom publikáciu: Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě, ktorá vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Profesinal Publishing Praha (ISBN978-80-7431-081-2, spolu 254 strán). Ide o fundamentálny príspevok k výkladu a zaradeniu ekonomickej diplomacie do systému a súvislostí, ktoré sú relevantné tomuto fenoménu. Autori sa svojim výkladom nesústredili na rozbor ekonomickej diplomacie „per se“, teda izolovane na rozbor obsahu len samotného pojmu, ale hľadajú väzby ekonomickej diplomacie predovšetkým na zahraničnú politiku krajiny, na jej ekonomickú dimenziu a na ďalšie oblasti jej diplomatických služieb. Práca je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre