Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Zborník: Sociálny štát a Slovensko - súčastnosť a perspektívy. (, 6. December 2011)

Kolektív autorov: Peter Staněk, Vladimír Báleš, Ján Slezák a Jozef Troják.

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,
dostáva sa Vám do rúk zborník Sociálny štát a Slovensko, ktorý je ďalšou publikačnou aktivitou inštitútu ASA. V predvolebnom období na čom spolupracoval štvorlístok autorov, ktorí patria k renomovaným odborníkom s bohatou vedeckou, pedagogickou ako aj publikačnou činnosťou. V deviatich kapitolách nám autori načrtnú niektoré problémy v sociálnej a dôchodkovej oblasti, priblížia problematiku vysokého školstva a výskumu a poskytnú pohľad na Slovensko v kontexte európskych a svetových trendov. Nezanedbateľnú časť publikácie tvorí analýza hospodárskej politiky, verejných financií a podnikateľského prostredia. Priestor v zborníku dostávajú v jednotlivých kapitolách aj perspektívy ďalšieho vývoja s dôrazom na návrhy a odporúčania riešenia nastolených problémov, čo vlastne bolo jedným z hlavných cieľov tejto prierezovej publikácie. Hlavnou myšlienkou bolo určiť perspektívnu líniu pre Slovenskú republiku ako ústavou predpokladaný sociálny štát, štát založený síce na trhovom, ale súčasne na ekologicky a sociálne orientovanom hospodárstve. Kľúčovým východiskom pre Slovensko v rámci európskeho sociálneho modelu môže byť spoločnosť založená na hodnotách sociálnej spravodlivosti a solidarite. Stratégia solidarity by sa mohla uplatniť najmä v solidarite medzi generáciami, solidarite medzi bohatými a chudobnými a solidarite medzi regiónmi. Tieto tézy výrazne zarezonovali v programovej práci v predvolebnom období a získali podporu obyvateľov Slovenska. Princípy solidarity, sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitosti boli konečne adekvátne premietnuté aj do programového vyhlásenia vlády a pevne verím, že v prospech väčšiny obyvateľov.
Zborník Sociálny štát a Slovensko nemôže svojím rozsahom priblížiť celú problematiku sociálnej sféry ani na to neašpiruje. Dúfam, že táto naša publikácia Vás, vážené dámy a vážení páni, podnieti k zamysleniu a hlbšiemu záujmu o danú problematiku. Inštitút ASA privíta všetky Vaše pripomienky a ohlasy, ktoré sa týkajú tejto publikácie na adrese: 
asa@inst-asa.sk

NEPREDAJNÉ!                                                                                                                                   Vladimír Fajč - riaditeľ inštitútu ASA

Celú publikáciu si môžete prečítať tu.
kapitola 1  kapitola 2  kapitola 3  kapitola 4  kapitola 5  kapitola 6  kapitola 7  kapitola 8  kapitola 9
Komentáre