Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ŠMIHULA, D.: ÚVOD DO TEÓRIE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SÚKROMNÉHO (Bratislava, 21. Január 2013)

Autor viacerých učebníc JUDr. et MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur, doplnil svoje rukopisy o nový titul: ÚVOD DO TEÓRIE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SÚKROMNÉHO (ISBN 978-80-8057-969-2, vyd. EPOS Bratislava, 2012). V knihe - učebnici - ktorá je určená študentom neprávnických spoločenskovedných odborov, postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného. V texte sa venuje priestor aj problematike európskeho medzinárodného práva súkromného všeobecne, čo je v dnešnej dobe dôležitý vklad do poznania európskeho práva ako celku. Učebnica obsahuje, okrem sumarizácie teórie, tiež konkrétne prípadové štúdie, ktoré pomáhajú čitateľovi pochopiť samotnú matériu témy. Prácu recenzovali renomovaní slovenskí odborníci na medzinárodné právo súkromné: doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. a Mgr. Peter Hoffman, PhD. Učebnica je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre