Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ŠMIHULA, D.: NAJSTARŠIE DEJINY SPOLOČNOSTI, ŠTÁTU A PRÁVA (, 0.  0000)

 Knižnicu Inštitútu ASA obohatila najnovšia publikácia JUDr., et. MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr. iur., s názvom Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva (ISBN 978-80-8057-936-4), ktorá vyšla koncom roku 2011 vo vydavateľstve EPOS Bratislava.

V práci (206 strán), ktorú autor venoval svojim rodičom a učiteľom, sa dokázal odpútať od štandardného vedeckého štýlu a napriek komplikovanosti problematiky, praktizuje jednoduchý rozprávačský štýl, čo zvyšuje jej príťažlivosť.
 
Jeden z recenzentov publikácie (prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. a prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.) vo svojom posudku napísal: „....tento autorský pokus je dôležitý aj preto, lebo v súčasnosti sme svedkami globálnej transformácie sveta v strede so zmenami spôsobu existencie ľudstva a zmien hodnotových orientácií, najmä v čase, keď sú politické „elity“ presvedčené, že štát, či štáty sú ich vlastníctvom...“
Odporúčame preštudovať!
 
Peter Juza
 
Komentáre