Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ŠMIHULA, D.: EVOLÚCIA PRÁVA (Bratislava, 11. Marec 2013)

Hlavným cieľom najnovšej práce z pracovného stola JUDr. et MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr.iur, je poskytnúť nový netypický pohľad na vývoj právneho systému. A to pohľad, ktorý berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti tak v širšom meradle, ako aj v prípade jednotlivých kultúrnych a sociálnych fenoménov. Doteraz však nebol v dostatočnej miere využitý pri analýze práva a jeho vývoja. A o tom je text EVOLÚCIA PRÁVA (vyd. EPOS Bratislava, 2013, ISNB 978-80-8057-987-6, 271 strán), ktorý o.i. vysoko hodnotili aj excelentní recenzenti z rôznych vedeckých oblastí (R. Beňuš, P. Holländer, J. Klimko, D. Krošlák a M. Kusý). Publikácia rozšírila odbornú knižnicu Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre