Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: SLOVENSKÁ VOJENSKÁ SOCIOLÓGIA (, 6. December 2011)

Medzník 15 rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky a jej armády sa stali príležitosťou, aby sa skupina vojenských sociológov - zväčša odborných spolupracovníkov Inštitútu ASA - zamyslela nad zložitým a protirečivým vývojom slovenskej vojenskej sociológie.
Výsledkom zamyslenia autorov pod vedením Františka Škvrndu (Ľ. Berky, P. Czirák, K. Čukan, L. Friesse, J. Matis, K. Murda a O. Plávková) je publikácia: Slovenská vojenská sociológia.
Kolektívna monografia prezentuje v zhutnenej podobe predovšetkým výsledky vedeckovýskumnej činnosti a zaoberá sa aj výučbou vojenskej sociológie. Táto téma je mimoriadne aktuálna, pretože v posledných rokoch sa zhustila diskusia o prepojení vojenskej sociológie s formujúcou sa sociológiou bezpečnosti najmä v súvislosti s tendenciami, ktoré sa prejavujú v zahraničí pri skúmaní problémov vojska v širšom kontexte pôsobenia súčasného bezpečnostného sektora.
Práca je pre záujemcov k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

                                                                                                                  Peter Juza
Komentáre