Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Škvrnda: SÚČASNÁ SVETOVÁ POLITIKA II (vybrané kapitoly - Ázia, Latinská Amerika, Afrika) (, 7. December 2011)

Ostatné skriptum z dielne Františka Škvrndu: Súčasná svetová politika II (vybrané kapitoly - Ázia, Latinská Amerika, Afrika), ktoré vydala Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vydavateľstve Ekonóm v roku 2011 (ISBN 978-80-225-3154-2), má zvláštnu príchuť aktuálnosti.
Totiž vývoj situácie v Ázii a najmä v severnej časti Afriky nie je náhodný a má svoju historicko-mocenskú logiku.
Autor textu popisuje aj narastajúcu zložitosť medzinárodných vzťahov v dôsledku zvyšujúcej sa diferenciácie aktérov v nich, ktoré je spojené aj s rozširovaním sa asymetrie, v rámci ktorej sa vytvárajú rôzne pohľady na samotnú regionalizáciu sveta.
Skriptum (202 strán), kde je akcentovaný predovšetkým bezpečnostný a politický rozmer medzinárodných vzťahov, recenzovali slovenskí špecialisti na danú problematiku P. Juza a Ľ. Čech.
Je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza
Komentáre