Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe (Bratislava, 4. Október 2013)

Predstava o mužskosti a ženskosti (alebo naopak) je prítomná v každej kultúre. Nájdeme ju vo folklóre, obradoch, v mytológii... Na druhej strane stereotypizácia a hodnotová stupnica sú v rôznych kultúrach rôzne, tak ako sú rôzne úlohy muža a ženy v spoločnosti. Tieto úlohy sú spravidla reglementované a reglementácia sa spravidla stereotypizuje a vytvára sa schéma: správne/nesprávne. Podobne sa formuje aj politické správanie na báze rodových rozdielností, kde stereotyp plnú úlohu programového správania sa. Text: Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe (Univerzita sv. CaM v Trnave 2013, ISBN 978-80-8105-487-7) z pera S. Dončevovej obsahom a celkovou koncepciou je návodom na fundovanú diskusiu o danej problematike v komunite aktívnych tvorcov slovenskej praktickej politiky. Svojou pracou S. Dončevová, akcentuje tému pochopenia rodovej rovnosti a rozdielnosti, ponúka dobrú príležitosť oboznámiť sa s hľadaním odpovedí v dosahu rodovej témy. Publikácia je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre