Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: TEÓRIA ŠTÁTU A PRÁVA (, 7. December 2011)

Slovenskú skromnú spisbu týkajúcu sa teoretických základov štátu a práva rozšírila rozsahovo hutná (397 strán) a obsahovo aktuálna (zachytáva už aj vývoj práva EÚ po nadobudnutí platnosti tzv. Lisabonskej zmluvy) práca z dielne síce mladého, ale erudovaného a pedagogicky skúseného autora JUDr., et. MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr. iur.
Jeho text - učebnica: Teória štátu a práva patrí medzi to najlepšie, čo som mal možnosť v tomto roku na stránkach www.inst-asa.sk prezentovať.
Aj keď sa v predhovore autor zastrájal, že nechce prinášať novátorské pohľady a bude sa pridŕžať výkladu obvyklého v slovenských odborných kruhoch, samotný text vypovedá o inom. Preto odporúčam - prečítať!
Publikácia je súčasťou odbornej knižnice Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

 


Peter Juza
Komentáre