Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Časopis: PUBLIC OPINION-HUMAN RIGHTS - časopis pre verejnú mienku a ľudské práva (, 7. December 2011)

V hlavnom meste Uzbekistanu v Taškente vychádza trojjazyčnej mutácii vplyvný odborný časopis Public Opinion - Human Rights (Общственное мнение - права человеа, Ижтиоий фикр - инсoй хукулари ), ktorý sa obsahovo venuje problematike ľudských práv.
V čísle 1/2010, ktoré obohatilo odbornú knižnicu Inštitútu ASA, je aj spoločná štúdia dvoch slovenských autorov Petra Juzu a Ján Liďáka, ktorá na základe historických faktov a reality analyzuje koncept spoločenskej zmluvy a prirodzeného stavu z pera anglického mysliteľa Johna Locka.

Peter Juza
Komentáre