Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: PREHRA VÍŤAZOV (, 7. December 2011)

Autor úvahy Prehra víťazov - Opakované zlyhanie kapitalizmu vracia do hry socializmus v novej podobe (IRIS Bratislava, 2009, 194 strán, ISBN 978-80-89256-34-1), je skúsený československý a tiež slovenský diplomat, ktorý pozná problematiku Latinskej Ameriky ako málokto na Slovensku.
O kapitalizme, v ktorom žijeme „...musíme vedieť čo najviac...“, tvrdí Ján Jurišta. Veľmi málo vieme (či chceme vedieť), čo sa vlastne so svetom stalo od momentu, keď padol Berlínsky múr, sublimoval Sovietsky zväz a politickú totalitu nahradila totalita súkromného vlastníctva. Človek sa stal, tak ako vlastne všetko na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, jednoducho tovarom.
Na príklade krajín Latinskej Ameriky poukazuje na to čo sa dialo a deje v strednej Európe v ostatných dvadsiatich rokoch. Sumarizáciou konkrétnych udalostí (napr. krach neoliberalizmu a krvavé nepokoje v Buenos Aires v decembri 2001...) autor upozorňuje na opätovné globálne zlyhanie kapitalizmu, ktoré podľa neho znovu vracia do hry v novej podobe socializmus.

Peter Juza
Komentáre