Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: POSTSOVIETSKY ZÁPAD (, 7. December 2011)

Publikácií, či vedeckých štúdií, ktoré sa korektne zaoberajú postsovietskym priestorom je na Slovensku ako šafranu. Voľné miesto zapĺňa práca doc. PhDr. Svetozára Krna, CSc.: Postsovietsky západ (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2009,ISBN 978-80-8094-440-7).
Autor v nej analyzuje moderný politický vývoj priestoru, ktorý sa dotýka bývalých západných hraníc Sovietskeho zväzu.
Na 372 stranách knihy (recenzenti: doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., JUDr. Jaroslav Savinský, PhD. a doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.) autor poukazuje na hodnotovú podobu transformácie, hospodársky pohyb, orientáciu obyvateľov, politickú kultúru, vnútropolitický vývoj a geopolitické turbulencie v postsovietskom priestore.
Publikácia je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

Peter Juza
Komentáre