Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

POLÁK, M.: TRIEDA, NADPRODUKT A DEĽBA PRÁCE. POSTMARXOVSKÝ PRIESKUM (Bratislava, 3. Jún 2013)

Karol Marx očakával, že robotnícka trieda vytvorí „hnutie obrovskej väčšiny v záujme obrovskej väčšiny“. Ale takéto hnutie v skutočnosti nikdy a nikde nevzniklo. Prinajmenšom jedným z dôvodov je, že tradičná marxistická predstava o spoločnosti polarizovanej do dvoch znepriatelených tried sa veľmi nezhoduje s dnešnou rôznorodou a komplexnou spoločnosťou. Michal Polák sa v tejto knihe - ktorá obohatila fond knižnice Inštitútu ASA - snaží zájsť za hranice prísneho dvojtriedneho modelu a viac sa priblížiť empirickej realite. V priebehu tohto procesu autor nanovo skúma samotné základy marxistickej teórie a okrem iného ukazuje, že sraffovská kritika pracovnej teórie hodnoty sa dá plodným spôsobom vykladať aj ako jej zovšeobecnenie. Hoci autor zostáva verný duchu K. Marxa, prichádza s viacerými originálnymi a vynaliezavými rozšíreniami tradičných pojmov, čo mu nakoniec umožňuje vytvoriť lepší vysvetľovací priestor pre rozmanitosť „triednej mapy“ vyspelých kapitalistických spoločností.

Komentáre