Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

PEKNÍK, M. s KOL.: Dr. VAVRO ŠROBÁR POLITIK, PUBLICISTA (lava, 10. Január 2013)

Kolektívna monografia, ktorú koncom roku 2012 vo vydavateľstve VEDA Bratislava vydal Ústav politických vied SAV, je výrazným príspevkom k výskumu slovenských dejín a politiky. Medzinárodný kolektív autorov (42 autorov zo Slovenska, Čiech a Holandska, z ktorých sa žiaľ päť vydania už nedožilo) pod vedením PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., na úctyhodných 826-tich stranách mapuje osobu Vavra Šrobára (ISBN 978-80-224-1210-0). Samotný V. Šrobár je nesporne neštandardný a nekonvenčný typ politika - intelektuála, ktorý sa radí medzi najvýznamnejšie postavy slovenských dejín. Samozrejme ide aj o osobu, ktorá - aj keď história o tom mlčí - patrí medzi tie, ktoré sa zvlášť zaslúžili o samotnú existenciu slovenského národa a jeho vstup do moderných európskych dejín. Monografiu, ktorá je doplnením chýbajúceho článku v mozaike významných politických osobností Slovenska a súbežne solídnym základom a východiskom na pokračovanie výskumu osobností slovenskej politiky, oponovali Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Goňec, DrSc. Pre záujemcov je k nahliadnutiu v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre