Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: ORGANIZAČNÁ KULTÚRA (, 7. December 2011)

Na pôde Inštitútu ASA sa uskutočnil dňa 29. januára 2009 okrúhly stôl na tému: Organizačná kultúra.
Hmatateľným výsledkom tohto podujatia je publikácia z pera prof. PhDr. Rastislava Tótha, CSc., s rovnakým názvom: Organizačná kultúra, ktorá nedávno obohatila odbornú knižnicu Inštitútu ASA. Publikáciu v rámci edície „Studijní texty“ vydalo ju Nezávislé centrum pro studium politiky o.s. Kolín.
V práci, ktorá je príťažlivá a čítavá, skúsený autor o.i upozorňuje, že životnosť organizácií závisí nielen od realistického postoja ich tvorcov k okoliu, ale tiež od prispôsobivosti novým požiadavkám, tvoriacim sa normám, od vzťahu k vývoju ideí a reality. Na jednej strane môžeme pozorovať veľmi dlhoveké organizácie, akými sú čínsky štát, alebo katolícka cirkev. Hoci sa v priebehu tisícročí výrazne zmenili, predsa prežili všetky okolité organizácie s podobným zameraním. Na druhej strane vidíme politické strany na Slovensku, ktoré sú mladé a predsa nestabilné, ťažkopádne sa prispôsobujú požiadavkám vlastných prívržencov, meniacej sa medzinárodnej situácii, stále menej sa vedia prihovárať obyvateľom štátu, v ktorom pôsobia.
                                                                                                                                                                    Peter Juza
Komentáre