Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Ondrejcsák, R.: Zahraničná a bezpečnostná politika Spojených štátov (, 7. December 2011)

Prezident B. Obama je v polčase svojho vládnutia a preto je zaujímavé zamyslieť sa nad jeho prístupom k dedičstvu Bushovej administratívy na poli medzinárodných vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti.
Publikácia Zahraničná a bezpečnostná politika Spojených štátov (ISBN 978-80-970041-3-2, CENAA - Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy v Bratislave), ktorá rozšírila odbornú knižnicu Inštitútu ASA (sekciu zahraničnej politiky, kde je tiež tematicky blízka kniha Zahraniční politika USA z dielne profesora Oskara Krejčího) je aktuálnou analýzou historických koreňov a cieľov politiky Spojených štátov amerických, sa snaží poukázať okrem spomenutého v úvode aj na dôležité faktory ktoré naďalej ovplyvňujú a formujú zahraničnú a bezpečnostnú politiku USA.
Mladý, ale erudovaný autor Mgr. Robert Ondrejscák, PhD., v texte o.i. analyzuje korene a vývoj zahraničnej a bezpečnostnej politiky Spojených štátov. Upozorňuje na jeden dôležitý faktor - na kontinuitu americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Totiž, aj keď sa menia prezidenti, mení sa ich politický štýl, či politická rétorika, základné americké záujmy ostávajú konštantné. Autor toto poznanie sformuloval do konštatácie: „...z tohto dôvodu existuje určitá základná línia americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ktorá sa nemení ani po politických zmenách na najvyšších pozíciách....“
Komentáre