Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: Návrh koncepcie racionálneho rozvoja systému zdravotníctva. (, 6. December 2011)

Publikácia od kolektívu autorov pod vedením Pavla Pašku a Milana Kamenského. Z dvadsiatichštyroch spoluautorov publikácie väčšina predstavuje mimostranícky rámec. Len pre zaujímavosť je vhodné spomenúť : m. prof. MUDr. Milana Dragulu, DrSc., prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc., h. prof. Ľudevíta Martinca, CSc., doc. MUDr. Ivana Rovného, CSc., doc. JUDr. Karola Tótha, PhD., MPH a ďalších.

NEPREDAJNÉ!

Celú publikáciu si môžete prečítať tu vo formáte pdf.

kapitola 1 kapitola 2 kapitola 3 kapitola 4 kapitola 5 kapitola 6 kapitola 7 kapitola 8 kapitola 9 kapitola 10
Komentáre