Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MORAVČÍK, L.: Výhybky dejín (, 7. December 2011)

Niekedy stačilo naozaj málo, aby sme žili iný svet alebo nežili vôbec. Aj o tom je dvadsiate storočie, aj o tom je práca špičkového slovenského novinára a zahraničnopolitického komentátora Leopolda Moravčíka: Výhybky dejín (udalosti, urobili svet takým, aký je). Na príklade dvanástich príbehov (ozaj prečo dvanásť?), o ktorých mnohí málo vieme, autor dokumentuje, že existujú výhybky dejín, ktoré spravili svet taký, aký je. Na 147 stranách textu L. Moravčík popisuje, ako sa posúval vývoj a zamýšľa sa nad večnou dilemou, „keby bolo keby“ a či bolo prehodenie výhybky správne a či sa svet dopracoval do súčasnej podoby tak, že si nemusíme niekde vo svojom podvedomí prezerať fotografie toho iného, (asi) nostalgického.
Kniha vyšla vo vydavateľstve PERFEKT a.s. Bratislava, 2011 (ISBN 978-80-8046-497-4) a jej vydanie podporili Literárny fond a United Industries a.s. Bratislava
Pre záujemcov je práca prezenčne dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
Peter Juza
Komentáre