Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany (, 7. December 2011)

 Milan Rastislav Štefánik patril medzi najoddanejších a najhodnotnejších krajanov, ktorý nikdy neprestal veriť vo víťazstvo a v úspech Slovenska (Česko-slovenska).
Publikácia, ktorá obohatila internú knižnicu Inštitútu ASA, obsahuje dokumenty z archívov Historickej služby ministerstva obrany Francúzska v Paríži, ktoré pod vedením plk. prof. Fréderic Gueltona spoločne zozbierali a editovali mladí historici - por. Emmanuelle Braud (doktorandka na Univerzite Paris IV) a Michal Kšinan Mas (doktorand Historického ústavu SAV a Univerzity Paris I), sú primárnym prameňom poznania vojenskej kariéry slovenského velikána M.R. Štefánika.
Množstvo dokumentov publikovaných v tomto zborníku (ISBN 978-80-969375-7-8) má pre slovenskú historiografiu a slovenskú diplomaciu unikátnu hodnotu.
Publikácia je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

Peter Juza
Komentáre