Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: MIKULÁŠSKA REZOLÚCIA 1. mája 1918 už v predaji ! (, 6. December 2011)

Inštitút ASA a Ústav politických vied SAV vydali publikáciu z dielne renomovaného slovenského historika Mariána Hronského „Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918 - Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu“. Kniha svojou obsahovou a termínovou načasovanosťou dokumentačne presne poukazuje na dobovo rastúcu angažovanosť slovenskej sociálnej demokracie na poli národnooslobodzovacieho zápasu Slovákov a taktiež na historický význam Mikulášskej rezolúcie z 1. mája 1918, ktorá sa stala „....mocným impulzom k ďalšiemu rozmachu národnooslobodzovacieho hnutia i k ďalšej aktivizácii slovenského politického tábora...“ (s.77). Je aj o tom, ako sa slovenskí socialisti vymaňovali zo svojho historického defenzívneho postavenia a o formovaní ich základnej politickej koncepcie. Ako príspevok k rozširovaniu historickej pamäti národa je určená širokému okruhu čitateľov, ktorí majú záujem o dejiny svojho národa, alebo jednoducho si chcú rozšíriť svoje vedomosti. Prácu recenzovali: Vojtech Dangl a Miroslav Pekník. Je dostupná v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, alebo v Inštitúte ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

Cena: 135,- Sk.                                                                               Peter Juza
Komentáre