Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

POLÁK, M.: HLAVOU PROTI VETRU (, 0.  0000)

Kniha mladého filozofa, ekonóma a novinára Michala Poláka: Hlavou proti vetru, ktorú vydalo koncom roku 2011 CCW Bratislava v spolupráci so SOR Praha (ISBN 978-80-89166-35-0) je výberom z jeho novinárskej tvorby za takmer dvadsať rokov. Vo výbere sa vyjadruje k dôležitým historickým medzníkom našich novodobých dejín, či viacero uzlových bodov histórie, glosuje a hodnotí dôležité udalosti našej nedávnej súčasnosti. V samostatnom oddiele sa venuje jednotlivým inkarnáciám straníckej ľavice. Podstatnú časť jeho záujmu vyjadrenú aj v rozsiahlejších statiach predstavuje téma menom socializmus, ktorú rozoberá z najrôznejších uhlov. Knihu, ktorá je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA, uzatvára oddiel rozhovorov s ľuďmi, z ktorých väčšina nejakým spôsobom má blízko k ľavicovým hodnotám. Peter Juza

Komentáre