Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MEŠŤAN, P.: „JERUZALEM - DUCHOVNÁ METROPOLA SVETA, NÁVRAT NA JAVISKO DEJÍN“ (Bratislava, 1. Február 2013)

Jubilejný - stý zväzok Edície Judaica Slovaca - z dielne prof. PhDr. Pavla Mešťana, DrSc., je pozoruhodnou esejou o budúcnosti ľudstva založenej na spoločných etických a humánnych normách. „Jeruzalem - duchovná metropola sveta, návrat na javisko dejín“ (SNM - Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-8060-285-7), tento inšpiratívny text kladie dôraz na fakt, že tri hlavné svetové náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo a islam) de facto vychádzajú z princípov svetonázorovej koncepcie Mojžiša. Ďalej v texte autor pri modelovaní mierového spolunažívania ľudstva v 21. storočí upozorňuje na potrebu tolerancie odlišných kultových a národných tradícií. Publikácia, ktorá ma veľmi zaujímavé grafické riešenie a väzbu, je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre