Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: MEDZINÁRODNÉ POLITICKÉ VZŤAHY (, 7. December 2011)

Súčasné medzinárodné vzťahy sa nachádzajú v dynamickom stave. O tom zrejme nikto nepochybuje. V týchto vzťahoch sa prelínajú rôzne tradičné príčiny, prvky, faktory a tendencie, ktoré tu pôsobia už niekoľko storočí.
Skriptum kolektívu autorov pod vedením Františka Škvrndu (O. Plávková, J. Liďák a P. Weiss) Medzinárodné politické vzťahy uvádza čitateľov do problematiky medzinárodných vzťahov na začiatku 21. storočia, ktoré už nemajú podobu šachovnice, či dokonca biliardového stola.
Mnohé z textov, ktoré sú zahrnuté v práci prešli predtým odbornou diskusiou a oponentúrou na pôde Inštitútu ASA v rámci projektu „Postmoderna a zahraničná politika SR“.
Prácu, ktorú recenzovali slovenskí špecialisti na problematiku medzinárodných vzťahov P. Rusiňák a P. Juza, vydala Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vydavateľstve Ekonóm (ISBN 978-80-225-2918-1) je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza
Komentáre