Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: Marušiak, J. a kol.: ZA ZRKADLOM POLITIKY (, 7. December 2011)

Táto práca, ktorá je výstupom riešiteľského tímu Centra excelentnosti SAV „Kľúčové otázky moderných slovenských dejín“ nadväzuje na sériu publikácií z oblasti politickej teórie a dejín politického myslenia, ktoré vznikli na pôde Ústavu politických vied SAV.  V monografii Za zrkadlom politiky (ISBN 978-80-224-1137-0) sa prezentuje silný, skúsený, erudovaný a vekovo mladý autorský tím (Blaha, Ľ., Dinuš, P., Dubnička, I., Kmeť, N., Krno, S., Poláčková, Z., Sokolová, M., Šmihula, D., Weiss, P. a Zálešák, P.) pod vedením Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied SAV.
Publikácia, ktorá je súčasťou odbornej knižnice Inštitútu ASA, analyzuje vzťahy medzi politikou, publicistikou a politickou vedou prostredníctvom používania politologickej terminológie. Skúma (spolu 305 s.) spôsob interpretácie vybraných termínov používaných v politickej praxi a odborným spôsobom interdisciplinárne analyzuje slovenský odborný a politický, resp. publicistický diškurz.  Text monografie potvrdzuje, ako je dôležitá spolupráca historikov, politológov a odborníkov z ďalších vedných disciplín k tomu, aby bol diškurz o verejnej politike prínosným a nie len ideologickým slovným cvičením, ako sme toho v poslednom období mnoho raz svedkami.
Vyšla vo Vydavateľstve SAV VEDA Bratislava na sklonku roku 2010 (pozri časť „aktuality“ , podujatie 20.10. 2010). Text odborne oponovali Jozef Lysý a Ján Liďák.
Komentáre