Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MAŘÍK, K. (eds.) a kol.: Doktríny mocností a nejdůležitejších aliancí na počátku 21. století (, 7. December 2011)

 12. apríla 2011 sa pod záštitou podpredsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Z. Škromacha a pod odbornou gesciou Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (www. vip-vs.cz) konala v Prahe medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: Doktríny mocností a nejdůležitejších aliancí na počátku 21. století.
Skupina expertov zo Slovenska, Ruska a Česka (doc. I. Švihlíková, doc. J. Lasicová, prof. Z. Sikievič a iní...) sa zamyslela na rôznymi doktrínami a stratégiami, ktoré v súčasnosti priamo ovplyvňujú svet. Či už ide o bezpečnostnú stratégiu USA, ekonomickú a energetickú stratégiu Číny, politické doktríny a stratégie v dejinách ČR, alebo strategickú koncepciu NATO a doktrínu EÚ. Tón konferencii udal svojim úvodným vystúpením na tému Doktrinální myšlení pro 21. století prof. O. Krejčí.
Súčasťou konferencie bola aj samostatná študentská sekcia.
Zborník z konferencie (ISBN 978-80-7431-054-6), ktorý je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA, recenzovali doc. P. Juza a prof. Z. Veselý, vyšiel vydavateľstve Profesional Publishng, Praha (179 strán).
Peter Juza
Komentáre