Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE (, 0.  0000)

V súčasnosti sú dominantnými subjektmi v oblasti medzinárodných vzťahov, okrem samotných štátov, predovšetkým medzinárodné organizácie a ich orgány (koncom roku 2011 ich fungovalo viac ako 50 tisíc). Autorský tím Lysák, L., Grešš, M. a Ščepán, M. spracoval 268 stranové skriptá Medzinárodné organizácie (EKONÓM Bratislava, 2012, ISBN 978-80-2255-3392-8), ktoré poskytujú záujemcom osobitnú príležitosť nadobudnúť dostatočný rozsah syntetizovaných poznatkov o medzinárodných organizáciách. Text zachytáva teoretické základy formovania medzinárodných organizácií, či ich historický. Tiež klasifikáciu medzinárodných organizácií, jednotlivé dominantné subjekty svetovej ekonomiky a svetového spoločenstva. Obsahuje aj analýzu mimovládnych medzinárodných organizácií. Peter Juza

Komentáre