Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: Lipková, Ľ. a kol.: EURÓPSKA ÚNIA (, 7. December 2011)

Sme v Európskej únii, žijeme podľa pravidiel Európskej únie, poznáme však pravidlá hry priestoru, kde sme, kde pracujeme a žijeme?
Odpovede na tieto, ale aj iné otázky môže pozorný čitateľ nájsť v publikácii odborne zdatného autorského kolektívu pod vedením prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc.
Kniha má zdanlivo jednoduchý názov: Európska únia (ISBN 978-80-89393-33-6).V 25-tich kapitolách sa však môžeme zoznámiť s aktuálnym pohľadom na rôzne „európske témy“. Od teórie medzinárodnej ekonomickej integrácie, cez otázky európskej menovej únie, či energetickej politiky Európskej únie, až po charakteristiku parametrov kandidátskych štátov na členstvo v Európskej únii (Chorvátsko, Island, Turecko).
Práca vyšla vo vydavateľstve Spirit2 (Bratislava 2011) a aj keď je pôvodne určená, či skôr koncipovaná, ako text pre študentov univerzít a iných vysokých škôl, kde sú predmetom výučby medzinárodné vzťahy, svojim záberom obsahom a koncepciou je skôr pomôckou, ktorá by mala byť na pracovnom stole každého, kto myslí na budúcnosť seba a svojich detí.Publikácia je k prezenčnej dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.                                                                                                                     Peter Juza
Komentáre