Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

KREJČÍ, O.: SAMETOVÁ REVOLUCE (Bratislava, 1. November 2014)

Útla knižka z pera prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc. - v čase novembra 1989 bol poradcom dvoch predsedov federálnych vlád: Ladislava Adamca a Mariána Čalfu - je zaujímavým a v spleti oficiálnych interpretácii potrebným príspevkom k „oslavám“ výročia udalostí z dní spred dvadsaťpäť rokmi. Novembrová revolúcia prerozdelila osudy jednotlivcov a celých skupín. Z privilegovaných urobila vydedencov a z niektorých vybraných páriov urobila mocensky a majetkovo vyvolených.... Autor ale svojou prácou akcentuje, že poukazovanie na toto nebolo primárnym cieľom textu. Ten je zakódovaný v jeho úvodnej v konštatácii: „...spomínať, opakovať si pôvodné zámery je dôležité pre porozumenie budúcnosti...“ Samotná kniha nabádajúca porozumieť budúcnosť vznikla na základe už skôr publikovaných a následne upravených autorových statí: Záhadný listopad, Pohled ze Strakovky, Desatero o polistopadové svobodě a mravnosti a nakoniec bol využitý aj text vystúpenia na jednej vedeckej konferencii v roku 2012 v Bratislave: Konec českých dějin. Vyšla vo vydavateľstve Professional Publishing, Praha 2014 (ISBN 978-80-731-138-3, 159 strán). Peter Juza

Komentáre