Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Krejčí, O.: LIDSKÁ PRÁVA (, 7. December 2011)

 Najnovšia práca z dielne prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc. pod názvom Lidská práva (ISBN 978-80-7437-056-0) sa venuje téme, ktorú rámcuje jej názov.
Okrem všeobecne známych faktov týkajúcich sa problematiky ľudských práv, kniha prináša v podmienkach Česka a Slovenska nové pohľady na tieto otázky, vrátane netradičnej a originálnej periodizácie vývoja idey ľudských práv.
Práca, ktorá je rozdelená do 9-tich kapitol (174 strán), vyšla vo vydavateľstve Professional Publishing, Praha 2011 a recenzovali ju prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. a PhDr. František Pertl.
Úryvok z knihy pozri: www.noveslovo.sk/c/27072/Ludske_prava___vizia_a_skutocnost.

Peter Juza
Komentáre