Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

KATALÓG VOJNOVÝCH HROBOV VOJAKOV A DÔSTOJNÍKOV ČERVENEJ ARMÁDY PADLÝCH V OBDOBÍ II. SVETOVEJ VOJNY POCHOVANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (, 0.  0000)

Katalóg, ktorý rozšíril knižničný fond Inštitútu ASA (ISBN 978-80-811-059-3), je dielom kolektívu slovenských autorov pod vedením Petra Rosbeka (M. Rosbek, P. Šumichrast a L. Jarošová) na základe iniciatívy Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej je analýza historických aspektov vojenských operácií Červenej armády, sumarizácia strát na živej sile...., ale tiež popis dokumentov, ktoré právne upravujú otázky starostlivosti o vojenské hroby a pamätníky. Druhá popisuje pietne miesta a hroby na území Slovenskej republiky podľa jednotlivých obcí. Tretia časť - abecedný zoznam príslušníkov Červenej armády, ktorí padli na území dnešného Slovenska, s dislokáciou ich hrobu. Katalóg je v ruskom jazyku a je k dispozícii v Inštitúte ASA. Peter Juza

Komentáre