Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

KARÁSKOVÁ, I. a kol. : Rusko-čínske vzťahy a EÚ: potenciál spolupráce a konfliktu (, 7. December 2011)

Štvorica českých autorov: Ivana Karásková, Slavomír Horák, Jakub Kulhánek a Bohuslav Litera spracovali excelentnú štúdiu: Rusko-čínske vzťahy a EÚ: potenciál spolupráce a konfliktu (UK FSV, Praha 2011, ISBN 978-80-7378-150-7). Totiž nárast moci a významu aktérov mimo euroatlantický región je evidentný, nezadržateľný a je jednou z hlavných tém súčasnej medzinárodnej politiky (o čom sa pravidelne expertne diskutovalo a diskutuje aj na pôde Inštitútu ASA). Spomenutí štyria autori analyzujú Rusko-čínske vzťahy v celom historicko-mentálnom kontexte a predikujú ich pravdepodobný vývoj vo vzdialenejšom časovom horizonte.
Ako naznačuje názov štúdie, je jednou z jej kľúčových otázok aj otázka vzťahu oboch aktérov s Európskou úniou.  Nakoľko vyexcerpovali, ako jednu z hlavných tém vzťahu Číny a Ruska s EÚ tému energetiky, je celkom logické a správne, že v texte je venovaná seriózna pozornosť Strednej Ázii ako miestu, ktoré môže byť konfliktným priestorom medzi Pekingom a Moskvou.
Prácu recenzovali Rudolf Fürst a Ján Šír. Je určená všetkým záujemcom o medzinárodnú a bezpečnostnú politiku.
Práca je dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
Komentáre