Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Juza, P.: Z DEJÍN RUSKEJ DIPLOMACIE (vybrané osobnosti) (, 0.  0000)

Ostatný knižný text  doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD.  mapuje niektoré historicko-diplomatické fakty prostredníctvom konkrétnych osobností (pričom jedna z nich sa narodila na území dnešného Slovenska).
Vznikla na základe prednášok pre študentov z dejín diplomacie so špeciálnym zameraním na dejiny ruskej diplomacie, ktoré sú v našich podmienkach akosi cielene zamlčované (v tom lepšom prípade), alebo deformované, či o ne nie je záujem.
Rukopis práce „Z dejín ruskej diplomacie (vybrané osobnosti)“  (ISBN 978-80-970784-7-8)  recenzovali Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.  a predstaviteľ nastupujúcej generácie „rusológov“  Mgr. Matej Kresáč.
Bližšie o publikácii, ktorá má dobové grafické spracovanie, pozri aj… http://www.noveslovo.sk/
Komentáre