Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

JUZA P.: Diplomacia: politologické, historické a právne aspekty (Gunduličova 12, Bratislava, 21. September 2015)

Známemu slovenskému diplomatovi a politológovi Petrovi Juzovi, ktorý t,č, pôsobí v zahraničí, vyšla vo vydavateľstve PeIn Astana poučná publikácia v ruskom jazyku „Дипломатия: политологические, исторические и правовые аспекты „ (PeIn Astana 2015, ISBN 967-22-077-5, 102 strán). Daný text (v prílohe doplnený o plné znenie základných dokumentov: Viedenský dohovor o diplomatických stykoch 1961 a Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch 1963) na pomerne malej ploche komplexne predstavuje samotnú diplomaciu, jej politologické, historické a právne zdroje, ďalej jej inštitúty a funkcie. Autor v texte zdôrazňuje, že hlavným cieľom diplomacie je dosiahnuť a stabilizovať mierové vzťahy, pritom na dosiahnutie tohto cieľa používať výlučne mierové prostriedky. Kniha obohatila knižný fond príručnej knižnice Inštitútu ASA.

Komentáre