Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: IŠTOK, R. a kol.: Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika (, 7. December 2011)

Kategória „geopolitika“ je požívaná stále častejšie, v čoraz širšom významovom spektre, ale priznajme si, aj dosť nešťastne a nekompetentne. Pritom význam geopolitického myslenia je pre dejiny myslenia ľudstva neprekonateľne vážny.
Publikácia: Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika z dielne autorského kolektívu pod vedením prof. RNDr. R. Ištoka, PhD. (spoluautori: T. Hudeček, T. Koziak a I. Mattová) je dôležitým vkladom k vyplneniu medzery nedostatku študijnej literatúry o geopolitike na Slovensku.
Vyšla ako titul FHaPV Prešovskej univerzity v Prešove (ISBN 978-80-5550-164-2) koncom roku 2010. Je určená nielen študentom, ale všetkým záujemcom o problematiku štúdia geopolitických aktivít vo svete.
Pre záujemcov je kniha k dispozícii v internej knižnici Inštitútu ASA.

                                                                                                                                     Peter Juza
Komentáre