Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

GEOPOLITIKA STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU (, 7. December 2011)

Tretie rozšírené a upravené vydanie knihy profesora Oskara Krejčího Geopolitika středoevropského prostoru, ktorú vydalo vydavateľstvo Professional Publishing (ISBN 978-80-7431-001-0), je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
V kompetentne e precízne spracovanej práci sa môžeme na 400 stranách textu, 25 tabuľkách a 30-tich mapách, zoznámiť s geopolitickou schémou dejín Európy, či modelmi usporiadania strednej Európy z 19. a 20. storočia.
Práca približuje pohnuté osudy národov v strednej Európe – zvlášť Slovákov a Čechov – v 19. a 20. storočí, hľadanie ich národných záujmov a nevyhýba sa ani „delikátnym“ témam, ako dekréty prezidenta E. Beneša, či Trianonská zmluva.
Jej samostatná časť analyzuje geopolitickú neurčitosť strednej Európy a komparuje pohľady Ruska a USA na strednú Európu.
                                        

Peter Juza
Komentáre