Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: Geopolitika stredoeurópskeho priestoru (, 7. December 2011)

Ďalšie - tentoraz ruskojazyčné - vydanie knihy profesora Oskara Krejčího: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy, ktoré prednedávnom vyšlo v spolupráci dvoch svetoznámych nakladateľstiev: OTTOVO Nakladatelství v Prahe a vydavateľského domu Naučnaja kniga v Moskve (ISBN 978-5-91393-048-4) má názov: Геополитика Центральной Европы (Взгляд из Праги и Братиславы).
Ak si uvedomíme, že len v priestore bývalého Sovietskeho zväzu považuje za svoj rodný, či plynulo hovorí po rusky cca 110 mil. ľudí a ruština je de facto tretím - štvrtým svetovým jazykom, ide o veľmi záslužný čin.
Ruskojazyční čitatelia po svete sa tak budú môcť zoznámiť s geopolitickou logikou dejín Slovenska a Čiech očami Prahy a Bratislavy.
Kniha je k dispozícii , tiež v českej mutácii, v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza
Komentáre