Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: FERDINAND JURIGA ľudový smer slovenskej politiky (, 7. December 2011)

Ústav politických vied SAV vydal ďalšiu prácu z edície „osobnosti slovenskej politiky“. Monotematický zborník príspevkov venovaný Ferdinandovi Jurigovi, poprednému predstaviteľovi slovenského katolicizmu a spoluzakladateľovi Slovenskej ľudovej strany je výsledkom činnosti tímu vedeckých pracovníkov - historikov, filozofov a politológov pod vedením PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., ktorým sa podarilo v kontexte historických udalostí zostaviť mozaiku Jurigovho pôsobenia v rámci Uhorska a medzivojnového Československa.
Zborník FERDINAND JURIGA ľudový smer slovenskej politiky (ISBN 978-80-224-1113-4) recenzoval PhDr. Milan Podrimavský, CSc..
Politik F. Juriga zanechal silný odkaz a až s odstupom času si uvedomujeme a oceňujeme jeho kvality, bez ohľadu na to, ako sa o ňom dobová spoločnosť vyjadrovala. Aj o tom je táto kniha, ktorá je dostupná v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, alebo v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.                                       

Peter Juza
Komentáre