Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

EUROPE AFTER THE CAUCASUS CRISIS (, 7. December 2011)

Udalosti v auguste 2008 na južnom Kaukaze zásadne zmenili pohľad na bezpečnosť sveta, na geopolitické súvzťažnosti a na to, ako môže jedna krajina (Gruzínsko) zradiť západné hodnoty.
Publikácia (editor M. Korba) Europe after the Caucasus Crisis (ISBN 978-80-970180-0-9), ktorú vydalo bratislavské Center for Security Studies sa venuje práve tejto téme, resp. dopadom gruzínskej avantúry na Európu.
Medzinárodný (Česko, Slovensko, Ukrajina a Rusko) autorský kolektív (T. Bordačev, J. Borko, T. Halás, P. Juza, M. Korba, V. Martynuk, N. Šapovalov, V. Střítecký a T. Jurievna) na 117 stranách textu poukazujú na krehkosť postsovietskych vzťahov a na nebezpečenstvo rozmrazovania zmrznutých konfliktov naivným spôsobom.
Publikácia je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava                                                                                                                                       Peter Juza
Komentáre