Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

DVOŘÁK, P., NOVOTNÝ, A.: SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Bratislava, 22. Máj 2013)

SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Eurokodex Bratislava a Paneurópska vysoká škola, 2013, ISBN 978-80-8155-000-3, 488 s.), ktorý obohatil knižnicu Inštitútu ASA, je výkladovým slovníkom, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť základné obsahové a metodické predpoklady pre ďalšie skúmanie zložitej oblasti spoločenských vzťahov. Autori slovníku P. Dvořák a A. Novotný spracovali text, ktorý sa zameriava na najdôležitejšie a najvýznamnejšie javy a udalosti v druhej polovici 20. storočia a na počiatku 21. storočia. Z hľadiska výberu hesiel sa jedná o vyčerpávajúce dielo, ktoré má potenciál uspokojiť aj náročnejších čitateľov. Súbežne ide o významnú publikáciu, ktorá je logicky štruktúrovaná a patrí do rúk nielen študentom, ale aj profesionálom. Slovník odborne recenzovali Jan Eichler a Peter Juza.

Komentáre