Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Dinuš P. : Politika bez masky (Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989) (Gunduličova 12, Bratislava, 21. September 2015)

Vo vydavateľstve VEDA Bratislava vyšiel veľmi zaujímavý a poučný príspevok k analýze vývoja našej spoločnosti po roku 1989 z pera talentovaného politológa Petra Dinuša „Politika bez masky. Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989“ (VEDA Bratislava 2015, ISBN 978-80-224-1439-5, 240 strán). Metodologickým základom tejto analýzy je historický materializmus. Predstavuje preto alternatívny pohľad na niektoré základné aspekty ponovembrovej slovenskej spoločnosti. Na základe charakteristiky triednej situácie sa venuje predovšetkým ponovembrovej politike a ideológii. Kniha, ktorá je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA, sa dotýka aj otázky československého štátneho (ne)prevratu z novembra 1989.

Komentáre