Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Spor o marxa (Bratislava, 9. Jún 2012)

Kolektívna monografia, ktorá obohatila knižnicu Inštitútu ASA, sa dotýka problému rozpornosti v hodnotení Marxovho teoretického odkazu. Excelentní autori: V. Černík, J. Viceník, J. Lysý, V. Prorok, P. Dinuš, F. Škvrnda, Ľ. Blaha, J. Halas a E. Leško, diskutujú o odkaze K. Marxa, či jeho dielo stratilo, alebo nestratilo svoju platnosť a aktuálnosť. Otvárajú aj problémy s interpretáciou Marxovho diela - počnúc F. Engelsom - končiac postmarxistickými autormi. Zborník Spor o Marxa (VEDA, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-224-1229-2) recenzovali M. Čáky a L. Kiczko, potvrdzuje dva momenty: Po prvé: Marxova teória je významným prínosom nielen k metodológii sociálnych a humanitných vied....; A po druhé, že na Slovensku (a v blízkom okolí) existuje skupina ľudí, ktorí sú schopní sa popasovať s témou „Marx“ aj v dobe, keď to nastupujúca generácia považuje za bláznovstvo. Lenže, ako sa zdá, čo nakoniec táto monografia potvrdzuje, čas dozrel, kapitalizmus robí harakiri a na revolúciu sa treba nielen materiálne, kapacitne, ale aj ideovo pripraviť. Peter Juza

Komentáre